onsdag 29. mai 2013

Mentalbeskrivelse av hund


På medlemsmøtet Førde Brukshundklubb i mai hadde vi besøk av Maj Brit Iden. Temaet hennes var mentalbeskrivelse (MH) som avlsverktøy og som redskap for å forstå din egen hund. Et drøyt tjuetalls tilhørere hadde funnet veien, deriblant opptil flere bernereiere.

Maj Brit Iden
Mentalbeskrivelse av hund er en praktisk prøve der man søker å kartlegge hundens reaksjon på forskjellige sanseinntrykk og utfordringer, samtidig som man også beskriver hvor mye hunden reagerer og hvor fort den avreagerer etterpå. På 90-tallet var MUH, mentalbeskriving av unghund, et satsingsområde i NBSK. Dette er mer eller mindre blitt borte igjen.

Hensikten med MH er å kunne si noe om hundens mentale egenskaper, som kan utfylle det vi vet om hundens eksteriøre egenskaper og helse. I norsk avlsarbeide er dette i stor grad overlatt til hundeeierens egne vurderinger. I foredraget sitt la Maj Brit ikke skjul på at Sverige var kommet adskillig lenger i å ta dette inn i avlsarbeidet, kanskje særlig ved å se hvordan mentaliteten i hele rasen har utviklet seg. I Sverige har man testet et stort antall hunder av alle raser over mange år, og samlet dette i et register hvor man så kan hente ut statistikk som sier noe om tingenes tilstand. Dermed er man mindre overlatt til synsing. Med et stort antall hunder testet over tid kan man hente ut statistisk informasjon om tendensene i populasjonen, og sammeligne over tid. Var f.eks hundene mer eller mindre aggressive, lekne, eller skuddredde før enn nå? Man kan også sammeligne slekter.

To svenske raseprofiler; Rottweiler (t.v) og berner sennenhund (t.h)
MH skiller seg fra karaktertest og funksjons-analyse ved at man beskriver hundens reaksjonsmønster uten å måle det mot en gitt standard. Det blir opp til oppdrettere og en eventuell raseklubb å konkludere. For den enkelte eier er det en god anledning til å bli bedre kjent med reaksjonsmønsteret hos sin egen hund. Det gir et godt grunnlag for å velge innlæringsmetoder, og sparer både folk og dyr for mye prøving, feiling og sikkert en del frustrasjon. Det kan også gi nyttige ideer om hva dere kan gjøre sammen, og hva dere med fordel kan la være.
nettsidene til Svenska brukshundklubben er det lagt ut profiler for ulike raser, og en inngående forklaring på hva verdiene betyr og hvordan de beregnes. Hos NKK finner du reglene for hvordan testen gjennomføres i Norge. Når og hvor det foregår tester finner du i terminlista under Aktiviteter og prøver. 

Selve testen tar omtrent en halv time, og det eneste du trenger å ha med deg er hunden, stamtavle og et halsbånd uten strupefunksjon. Det skjer ingenting under testen som er farlig eller skremmende hverken for deg eller hunden. Både du og testleder kan avbryte testen hvis det viser seg at hunden ikke takler momentene. Testen består av ti momenter hvor man beskriver hvordan hunden reagerer, hvor mye den reagerer og hvor fort den avreagerer og gjenopptar vanlig adferd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar