tirsdag 1. november 2011

Åpen e-post til bernerklubben

Redigert 20.04.2012:

Vinner
Bamse i Naustdal 2008. Aredhel får ikke sjansen i 2012
I Sogn og Fjordane er det bare én eksteriørutstilling for hunder hvert år. Den er det Førde brukshundklubb som arrangerer. Men neste år kolliderer denne datomessig med en utstilling på Eidsvoll i regi av NBSK avd. Øvre Romerike. Arrangørene her i fylket har dermed fått nei på sin søknad til Norsk berner sennenhundklubb (NBSK) om å ha med berner sennenhund på utstillingen for å 'beskytte' raseklubbens eget arrangement på andre siden av landet. For meg personlig betyr dette at Aredhel ikke får debutere i offisiell utstillingsklasse på hjemmebane. Det er surt, men likevel til å leve med. Jeg er så grisehekta på berner at jeg kommer til å reise ut for å stille, og har vært med såpass lenge at jeg treffer kjente uansett hvor turen går. Men jeg får nok ikke så mange andre herfra med meg. Akkurat det går det an å gjøre noe med, men ikke ved å ta vekk den eneste lokale anledningen til å spre utstillingssmitten. 

Helga 19. og 20. november møtes samarbeidsutvalget i NBSK til drøftinger om klubbens ve og vel fram mot neste års generalforsamling. Av sakene som skal opp er en orientering fra utstillingskomiteen om arrangører som har søkt om å ha med berner sennenhund på sine eksteriørutstillinger i 2013. Dette skal nemlig avgjøres i høst, altså godt over ett år før de faktisk skal arrangeres. På SU-møtet stiller ingen fra Sogn og Fjordane rett og slett fordi det vi ikke har noen lokalavdeling av NBSK her. Derfor er vi avhengige av velvilje fra andre for å bli hørt. Eksteriørutstillinger er viktige, for det er her oppdretterne får tilbakemelding om avlsarbeidet sitt og resultatene teller i en eventuell avlsklarering for den enkelte hund. Skal avlsbasen for rasen vår være størst mulig, må så mange hunder som mulig bedømmes og helst mer enn én gang for én dommer.

Derfor har jeg sendt en e-post til hovedstyrelederen med kopi til lederen i utstillingskomiteen:
Hei
Ved gjennomgang av NKKs terminliste for eksteriørutstillinger i 2012 registrerer jeg at den eneste hundeutstillingen i Sogn og Fjordane, Førde brukshundklubbs arrangement i Naustdalshallen 28. og 29. april 2012, for første gang på det jeg kan huske går uten at berner sennenhund er med. Dette skjer fordi det skal være en rasespesial på Eidsvoll samme helg, og at klubben har bestemt at slike helger skal 'beskyttes mot konkurranse'. Prinsippielt kan jeg forstå dette, men ikke dessto mindre gir det en rekke uheldige konsekvenser for et svakt, men gryende bernermiljø her i fylket.
 • Vi mister den eneste muligheten i året til å vise fram rasen og få kontakt med interesserte valpekjøpere. Jeg har liten tro på at noen reiser til utstillinger i nabofylkene bare for å få se berner. Det vil heller føre til at de finner seg andre raser, eller søker opp opplysninger og valpekull på nettet uten å møte engasjerte bernereiere lokalt.
 • Antall eksteriørutstillinger på Vestlandet er allerede i utgangspunktet lavt. Nå blir det enda færre, og altså ingen i Sogn og Fjordane. Dette vil gå utover bredden i bedømmelsen, og hindre rekruttering og interesse rundt avlsarbeidet.
 • Terskelen for å stille ut hunden blir vesentlig høyere når man må reise ut av fylket. Når årets eneste offisielle utstilling faller bort, vil de aller fleste av bernerne her i fylket ikke bli bedømt fordi det blir for langt og omstendelig å reise i forhold til ambisjoner og interesse. Dette gjelder i særlig grad førstegangseiere.
 • For første gang på nesten ti år har vi nå en aktiv oppdretter lokalt, og et helt valpekull har denne høsten funnet nye hjem i fylket. Dessverre vil altså ikke disse hundene få sjansen til å stilles 'på hjemmebane', noe som gjør at terskelen for å få dem og andre bedømt blir vesentlig høyere.
 • Katalogene fra de siste årene viser at utstillingen i Førde/Naustdal overhodet ikke konkurrerer med utstillinger i Midt-Norge, Østlandet eller Sørlandet når det gjelder vår rase. Heller ikke Rogaland sør for Boknafjorden vil være innenfor rekkevidde. De siste årene har det overveiende vært hunder fra vårt eget fylke som har deltatt, og stort sett er det den eneste utstillingen disse stiller på.
 • En naturlig anledning for mobilisering og samling av bernermiljøet faller bort. Vi har lenge slitt med at det ikke er aktive oppdrettere i fylket, noe som gjør at det nettverket som naturlig oppstår rundt en oppdretter og valpekjøpere og som er en ressurs i andre områder, ikke finnes hos oss. Utstillingen er derfor et viktig samlingspunkt i året for klubbmiljøet sosialt sett. I den grad vi har hatt et naturlig samlingspunkt som er både sosialt og hundefaglig, så er det nettopp denne utstillingen.
 • I sum betyr disse punktene at vi taper både som rase- og klubbmiljø på at det beste blir det godes fiende. En i utgangspunktet god tanke om å beskytte klubbens rasespesialer rundt om vil effektivt hindre at vi får bygget opp et tilsvarende rasemiljø hos oss. Det skjer fordi reglene håndheves uten å ta praktiske hensyn. Lange avstander, dyre fergestrekninger og fjelloverganger setter veldig naturlige grenser for reiselysten både innenfor og utenfor fylket. Når de områdene vi 'konkurerer med' i tillegg har solide klubb- og oppdrettermiljøer og adskillig flere tilbud å velge mellom når det gjelder eksteriørutstilling, kan jeg ikke se at det vil være noe problem å la bernere i Sogn og Fjordane få beholde sin hjemmebane. Den dagen det finnes et så stort antall bernereiere i Sogn og Fjordane som aktivt stiller ut sine hunder til at det betyr noe for en arrangør på andre siden av vannskillet, vil forståelsen for regelverket være annerledes. Pr. idag er regelen bare et hinder for å få samlet Sogn og Fjordane til et bernerfylke.
Jeg vet at toget forlengst er gått når det gjelder terminlista for 2012. Men jeg vil anmode om at hovedstyre og utstillingskomiteen enten nyanserer beskyttelsesregelen, eller gjør et unntak for Førde brukshundklubb hvis utstillingen deres også i 2013 skulle kollidere med en rasespesial åtte til ti timers reise unna, på andre siden av fjellet. Vi trenger sårt denne anledningen til å møtes og vise fram verdens beste rase i Sogn og Fjordane. 
mvh
Jan Roar Sekkelsten
e-post: jan.roar@sekkelsten.net
mobil: +47 911 48 702
twitter: @janrosek
web: forde.sekkelsten.net/janrosek
Så får vi se om vi får tilbake muligheten til å presentere bernerne våre på hjemmebane i framtiden også. Kommentarfeltet er også åpent for innspill.
Siste nytt i saken:
 1. Etter å ha hatt kontakt med leder i NBSKs utstillingskomite og Førde brukshundklubb er det kommet fram at det finnes en viss mulighet for å etteranmelde raser til utstillinger i 2012. NBSK har nå fått en ny søknad, og vil forsøke å få NKK til å godta denne. Vi krysser fingre og labber.
 2. Vi har fått anledning til å være med på SU-møtet i november på linje med de andre avdelingene og komitéene i NBSK. To representanter fra Sogn og Fjordane vil dermed være til stede når dette temaet blir tatt opp til diskusjon.
 3. Onsdag 18. april kom PM for utstillingen i Naustdal, og bernereierne skuffet ikke. De grep sjansen og sørget for at berner sennenhund er nest største rasegruppe. Hele 16 hunder i offisielle klasser og én valp er påmeldt. Igjen takk til NBSKs styre, SU-møtet, utstillingskomiteen og ikke minst bernerfolket fra Bergen til Sunnmøre som grep sjansen da den bød seg.

Tusen takk for innspill, støtteerklæringer og viktige bidrag i dette og annet. Kommentarfeltet er fremdeles åpent.

3 kommentarer:

 1. Hilde, Kristiansand...c",)1. november 2011 kl. 10:00

  Meget bra Jan Roar - man må jo også ta i betraktning "bernertetthet" når man avslår/godkjenner en utstilling... Jeg tviler på at rasespesialen på Eidsvoll overhodet vil ha merket på sitt deltakerantall at bernere også kunne delta på en utstilling "over the hills and far away..."
  Så vidt jeg erindrer fikk Gudbrandsdal hundeklubb arrangere utstilling med bernerdeltakelse dag avd. Agder hadde i alle fall en av sine spesialer...

  SvarSlett
 2. Heilt einig! Dette er eigentleg berre dumt,- og veldig synd for dei få i "ditt" område som syns at det kan vera kjekt å få visa fram berneren sin,men som ikkje reiser land og strand for ein utstilling! Spesial eller ei..

  Det blir omtrent som då den lokale hundeklubben her fekk avslag frå NKK om å arrangera LP-konkurranse. Det var nemleg utstilling/LP i Tromsø same helga...Akkja!

  Kari

  SvarSlett
 3. Det er fortsatt noe som heter geografikunnskaper og sunt folkevett.

  Stå på!

  SvarSlett